Posts with tag: CASTA

Ресторан «AL LAVORO» Италия

Posted: 09.06.2016 at 10:50

Category: Видео

Метки:

На видео видно как в ресторане «AL LAVORO» посетители заходя в ресторан, сами выбирают продукты и при них тут же на плите WOG ТМ CASTA готовят различные блюда. Read more